BEST HackingLeague
04 Czerwiec 2016
Aktualności

V dňoch 4.-5.júna 2016 sa na Varšavskej polytechnike konala zaujímavá udalosť, ktorej Partnerom bola značka Tracer. V rámci súťaže Best HackingLeague mali mladí programátorí možnosť dokázať svoju znalosť jazykov programovania, a tiež sa pochváliť umením kolektívnej práce. Naproti tomu pre začiatočníkov boli pripravené zvláštne dielne, v priebehu ktorých poznali účastníci základy HTML, CSS a JavaScript.


BEST HackingLeagueto najnovšia iniciatíva pre vysokoškolákov organizovaná Združením vysokoškolákov BEST na Varšavskej polytechnike. V rámci súťaže štvorčlenné teamy pracovali nad aplikáciou vhodnou pri práci na Varšavskej polytechnike. Tracer, ako Partner udalosti, bol o.i. fundátorom odmien pre najlepšie teamy.


Združenie vysokoškolákov BEST – Board of EuropeanStudents of Technology – je organizácia, ktorá sústreďuje vysokoškolákov z 96 najlepších technických vysokých škol z 33 zemí Európy, z toho 6 vysokých škol v Poľsku. Od 1989 je cieľom BEST-u starať sa o nepretržitý rozvoj študentov a zvýšenie úrovne edukácie v Európe organizovaním udalostí vedeckého a kultúrneho charakteru.